Informace o zákaznících jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů v databázi provozovatele až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním doručeného na adresu sídla prodávajícího nebo na email info@okuliarewayfarer.sk. Osobní údaje kupujících provozovatel nepředává žádné další osobě, výjimku tvoří externí dopravci, kterým jsou osobní údaje prodávány za účelem splnění objednávky, tedy doručení zboží kupujícímu.